Ikon för Rikstermbanken

Detaljer för en källa

titel Meddelande från kommissionen om framtiden för livsmedel och jordbruk
överordnad titel Meddelande från kommissionen om framtiden för livsmedel och jordbruk
dokumentnummer 2017/18:FPM36
utgivningsår 2017
bakgrund Regeringen informerar riksdagen om EU-frågor genom att lämna så kallade faktapromemorior. I promemoriorna beskrivs EU-förslag, och regeringen talar om vad man tycker om förslaget och föreslår hur Sverige ska arbeta med det.
ställe 4.2 Fackuttryck/termer
antal termposter 3
 
utgivare
organisation Näringsdepartementet