Ikon för Rikstermbanken

Detaljer för en källa

titel Meddelande från kommissionen om framtiden för livsmedel och jordbruk
kortform av titel Om framtiden för livsmedel och jordbruk
överordnad titel Meddelande från kommissionen om framtiden för livsmedel och jordbruk
dokumentnummer 2017/18:FPM36
utgivningsår 2017
bakgrund Regeringen informerar riksdagen om EU-frågor genom att lämna så kallade faktapromemorior. I promemoriorna beskrivs EU-förslag, och regeringen talar om vad man tycker om förslaget och föreslår hur Sverige ska arbeta med det.
ställe 4.2 Fackuttryck/termer
antal termposter 3
 
utgivare
organisation Näringsdepartementet