Ikon för Rikstermbanken

Detaljer för en källa

titel Underlag för samråd för befintlig 220 kV ledning mellan stationen Botkyrka och anslutning vid Tuna i Stockholms län
överordnad titel Excerpter ur Betänkanden och utlåtanden
utgivningsår 2017
ställe 8. Ord- och begreppsförklaringar, s. 28–29
antal termposter 29
 
utgivare
organisation Svenska Kraftnät