Ikon för Rikstermbanken

Detaljer för en källa

titel Övervakning av förekomst av växtskadegörare
dokumentnummer Rapport 2016:15
utgivningsår 2016
ställe 1.5 Definitioner av begrepp, s. 4
antal termposter 3
 
utgivare
organisation Statens jordbruksverk (Miljöanalysenheten)