Ikon för Rikstermbanken

Detaljer för en källa

titel Vägen till arbete för unga med funktionsnedsättning – en uppföljning och utvärdering
överordnad titel Excerpter ur Rapporter från Riksdagens (RFR)
dokumentnummer 2017/18:RFR2
utgivningsår 2016
ställe 1.6 Centrala termer och begrepp, s. 13–14
antal termposter 6
 
utgivare
organisation Näringsdepartementet