Ikon för Rikstermbanken

Detaljer för en källa

titel Effektivare kombination av jordbrukarstöden – för ökad miljönytta, lönsamma jordbruk och ökad samhällsekonomisk lönsamhet
dokumentnummer Rapport 2017:14
utgivningsår 2017
ställe Begrepp och definitioner i rapporten, s. 13
antal termposter 10
 
utgivare
organisation Statens jordbruksverk (Utredningsenheten)