Ikon för Rikstermbanken

Detaljer för en källa

titel Den digitaliserade gården. Hur kan samhället bidra?
kortform av titel Den digitaliserade gården
dokumentnummer Rapport 2017:17
utgivningsår 2017
ställe 1.2 Några grundläggande begrepp, s. 8–9
antal termposter 3
 
utgivare
organisation Statens jordbruksverk (Utredningsenheten)