Ikon för Rikstermbanken

Detaljer för en källa

titel Jordbrukets produktivitet och struktur
dokumentnummer Rapport 2017:21
utgivningsår 2017
ställe Ordlista, s. 6, Begrepp och definitioner i rapporten
antal termposter 10
 
utgivare
organisation Statens jordbruksverk (Utredningsenheten)