Ikon för Rikstermbanken

Detaljer för en källa

titel Statens jordbruksverks föreskrifter och allmänna råd om försöksdjur
överordnad titel Excerpter ur Statens jordbruksverks författningssamling
dokumentnummer SJVFS 2017:40
utgivningsår 2017
ställe Definitioner, s. 6, 8 §
antal termposter 48
 
utgivare
organisation Statens jordbruksverk