Ikon för Rikstermbanken

Detaljer för en källa

titel Statens jordbruksverks föreskrifter och allmänna råd om fjäderfähållning inom lantbruket m.m.
överordnad titel Excerpter ur Statens jordbruksverks författningssamling
dokumentnummer SJVFS 2017:28
utgivningsår 2017
ställe Definitioner, s. 3, 6 §
antal termposter 14
 
utgivare
organisation Statens jordbruksverk