Ikon för Rikstermbanken

Detaljer för en källa

titel Statens jordbruksverks föreskrifter och allmänna råd om fårhållning inom lantbruket m.m.
överordnad titel Excerpter ur Statens jordbruksverks författningssamling
dokumentnummer SJVFS 2017:26
utgivningsår 2017
ställe Definitioner, s. 2, 6 §
antal termposter 2
 
utgivare
organisation Statens jordbruksverk