Ikon för Rikstermbanken

Detaljer för en källa

titel Ändrad könstillhörighet : förslag till ny lag : betänkande / av Könstillhörighetsutredningen
kortform av titel Ändrad könstillhörighet – förslag till ny lag
överordnad titel Excerpter ur Statens offentliga utredningar (SOU)
dokumentnummer SOU 2007:16
utgivningsår 2007
ställe s. 21–23
antal termposter 19
 
utgivare
organisation Socialdepartementet, Könstillhörighetsutredningen