Ikon för Rikstermbanken

Detaljer för en källa

titel Styrelsens för ackreditering och teknisk kontroll (Swedac) föreskrifter om avgifter för ackrediterade eller godkända laboratorier, producenter av referensmaterial och arrangörer av program för kompetensprövning
överordnad titel Excerpter ur Styrelsens för ackreditering och teknisk kontroll författningssamling
dokumentnummer STAFS 2017:13
utgivningsår 2017
ställe Termer och definitioner, 2–3 §§
antal termposter 7
 
utgivare
organisation Swedac