Ikon för Rikstermbanken

Detaljer för en källa

titel Nationell geodatastrategi. Utvecklad samverkan för öppna och användbara geodata via tjänster 2016–20202016-06-15
kortform av titel Nationell geodatastrategi
dokumentnummer LM-rapport 2016/3
utgivningsår 2016
ställe Begreppsförklaringar, s. 32
antal termposter 9
 
utgivare
organisation Lantmäteriet