Ikon för Rikstermbanken

Detaljer för en källa

titel Statistik om offentlig upphandling 2017
dokumentnummer Upphandlingsmyndigheten rapport 2017:5; Konkurrensverket rapport 2017:11
utgivningsår 2017
ställe Begrepp och förkortningar, s. 12–15
antal termposter 23
 
utgivare
organisation Upphandlingsmyndigheten & Konkurrensverket