Ikon för Rikstermbanken

Detaljer för en källa

titel Förordning (2017:1303) om statsbidrag för lärcentrum
kortform av titel Om lärcentrum
överordnad titel Excerpter ur regeringens faktapromemorior (fakta-PM)
dokumentnummer SFS 2017:1303
utgivningsår 2017
bakgrund Träder i kraft: 2018-03-01.
ställe 1 §
sekretariatskommentar Rikstermbankens urval av termer ur föreskrifter och författningar bygger främst på terminologisk relevans. Termen (och definitioner, anmärkningar och annan tillhörande information) som du sökt fram kan därmed vara hämtad ur en föreskrift eller författning som har ändrats eller upphävts.
antal termposter 1
 
utgivare
organisation Utbildningsdepartementet