Ikon för Rikstermbanken

Detaljer för en källa

titel Statliga byggnads minnen. Vägledning för tillämpning av förordningen om statliga byggnadsminnen 2017
överordnad titel Excerpter ur Riksantikvarieämbetets föreskrifter
dokumentnummer 2017:193
utgivningsår 2017
ställe 12. Begrepp och defnitioner, s. 66–69
antal termposter 32
 
utgivare
organisation Riksantikvarieämbetet (RAÄ)
författare Olof Antell