Ikon för Rikstermbanken

Detaljer för en källa

titel Beslag och husrannsakan – ett regelverk för dagens behov. Betänkande av Beslagsutredningen
kortform av titel Beslag och husrannsakan – ett regelverk för dagens behov
överordnad titel Excerpter ur Statens offentliga utredningar (SOU)
dokumentnummer SOU 2017:100
utgivningsår 2017
ställe Förkortningar och begrepp, s. 23–25
antal termposter 8
 
utgivare
organisation Kulturdepartementet