Ikon för Rikstermbanken

Detaljer för en källa

titel Förordning om fiskemöjligheter i Västerhavet 2018
kortform av titel Om fiskemöjligheter i Västerhavet
överordnad titel Excerpter ur regeringens faktapromemorior (fakta-PM)
dokumentnummer 2017/18:FPM25
utgivningsår 2017
bakgrund Regeringen informerar riksdagen om EU-frågor genom att lämna så kallade faktapromemorior. I promemoriorna beskrivs EU-förslag, och regeringen talar om vad man tycker om förslaget och föreslår hur Sverige ska arbeta med det.
ställe 4.2 Fackuttryck/termer
antal termposter 7
 
utgivare
organisation Näringsdepartementet