Ikon för Rikstermbanken

Detaljer för en källa

titel Hamnstrategi : strategiska hamnnoder i det svenska godstransportsystemet : slutbetänkande / av Hamnstrategiutredningen
kortform av titel Hamnstrategi – strategiska hamnnoder i det svenska godstransportsystemet
överordnad titel Excerpter ur Statens offentliga utredningar (SOU)
dokumentnummer SOU 2007:58
utgivningsår 2007
ställe s. 11–18
antal termposter 25
 
utgivare
organisation Näringsdepartementet