Ikon för Rikstermbanken

Detaljer för en källa

titel Förordning (2017:1106) om en försöksverksamhet med datorbaserade nationella prov, extern bedömning och medbedömning
överordnad titel Excerpter ur SFS
dokumentnummer SFS 2017:1106
utgivningsår 2017
ställe 3 § Definitioner
sekretariatskommentar Rikstermbankens urval av termer ur föreskrifter och författningar bygger främst på terminologisk relevans. Termen (och definitioner, anmärkningar och annan tillhörande information) som du sökt fram kan därmed vara hämtad ur en föreskrift eller författning som har ändrats eller upphävts.
antal termposter 3
 
utgivare
organisation Utbildningsdepartementet