Ikon för Rikstermbanken

Detaljer för en källa

titel Prismodeller och prispress på läkemedelsmarknaden
dokumentnummer 2017:9
utgivningsår 2017
ställe Begreppslista, s. 13
antal termposter 11
 
utgivare
organisation Konkurrensverket
utgivare
organisation None