Ikon för Rikstermbanken

Detaljer för en källa

titel Handbok för restaurering av ålgräs i Sverige. Vägledning
dokumentnummer Havs- och vattenmyndighetens rapport 2016:9
utgivningsår 2016
ställe Ordlista, s. 13–14
antal termposter 44
 
utgivare
organisation Havs- och vattenmyndigheten
författare Moksnes P-O, Gipperth L, Eriander L, Laas K, Cole S, Infantes E