Ikon för Rikstermbanken

Detaljer för en källa

titel Handbok för restaurering av ålgräs i Sverige. Vägledning
kortform av titel Handbok för restaurering av ålgräs i Sverige
dokumentnummer Havs- och vattenmyndighetens rapport 2016:9
utgivningsår 2016
ställe Ordlista, s. 13–14
antal termposter 44
 
utgivare
organisation Havs- och vattenmyndigheten