Ikon för Rikstermbanken

Detaljer för en källa

titel Näringsbelastningen på Östersjön och Västerhavet 2014. Sveriges underlag till Helcoms sjätte Titel.kortform Näringsbelastningen på Östersjön och Västerhavet 2014
dokumentnummer Havs- och vattenmyndighetens rapport 2014:1
utgivningsår 2014
ställe Ordförklaringar & Begrepp inom vattenförvaltningen, s. 45–46
antal termposter 17
 
utgivare
organisation Havs- och vattenmyndigheten