Ikon för Rikstermbanken

Detaljer för en källa

titel Skanskas Byggordlista
utgivningsår 2017
bakgrund Att distribuera en branschgemensam byggordlista är ett led i att säkra upp att byggbranschen kan attrahera och rekrytera etnisk mångfald i större utsträckning. Med en stor mångfald följer fler perspektiv, större kreativitet och mer hållbara arbetsplatser. Nya infallsvinklar från människor med annan kulturell och geografisk bakgrund utvecklar oss både som individer och företag, och hjälper oss att bygga ett bättre samhälle.
Med byggordlistan vill vi underlätta för alla våra nya medarbetare såväl som för alla i branschen som vill lära sig mer om svenska byggtermer.
Byggordlistan är kvalitetsgranskad av en extern översättningsbyrå.
antal termposter 2128
 
utgivare
organisation Skanska