Ikon för Rikstermbanken

Detaljer för en källa

titel Historien om gruvorna vid Persbergs Odalfält
utgivningsår 2012
bakgrund Här följer några förklaringar på facktermer som förekommer i boken. Källor: Magnusson, Nils Harald. Malm i Sverige 1, Stockholm 1973; Serning B, Björkstedt K-A, Westlund C ”De mellansvenska järnmalmsgruvorna 1930--80” Stockholm 1987 (Utgiven av Ingenjörsvetenskapsakademien); Svensk Uppslagsbok, band 7 och 11. Malmö 1936. Band 24. Malmö 1937; Tiberg, Björn. Mineralfyndigheter, Falun 1931.
ställe Ordförklaringar
antal termposter 79
 
utgivare
organisation Jan Kruse
författare Jan Kruse