Ikon för Rikstermbanken

Detaljer för en källa

titel Elsäkerhetsverkets föreskrifter om auktorisation som elinstallatör
överordnad titel Elsäkerhetsverkets författningssamling
dokumentnummer ELSÄK-FS 2017:4
utgivningsår 2017
ställe Definitioner och förkortningar 2 §
sekretariatskommentar Rikstermbankens urval av termer ur föreskrifter och författningar bygger främst på terminologisk relevans. Termen (och definitioner, anmärkningar och annan tillhörande information) som du sökt fram kan därmed vara hämtad ur en föreskrift eller författning som har ändrats eller upphävts.
Engelska termer och definitioner har hämtats från http://www.elsakerhetsverket.se/globalassets/foreskrifter/engelska/elsak-2017-4-english.pdf.
antal termposter 2
 
utgivare
organisation Elsäkerhetsverket