Ikon för Rikstermbanken

Detaljer för en källa

titel Arbetsmiljöverkets föreskrifter om ändring i Arbetsmiljöverkets föreskrifter och allmänna råd (AFS 2011:19) om kemiska arbetsmiljörisker
kortform av titel Kemiska arbetsmiljörisker
överordnad titel Excerpter ur Arbetsmiljöverkets författningssamling
dokumentnummer AFS 2014:43
utgivningsår 2014
ställe Definitioner, s. 9–10
sekretariatskommentar Rikstermbankens urval av termer ur föreskrifter och författningar bygger främst på terminologisk relevans. Termen (och definitioner, anmärkningar och annan tillhörande information) som du sökt fram kan därmed vara hämtad ur en föreskrift eller författning som har ändrats eller upphävts.
antal termposter 6
 
utgivare
organisation Arbetsmiljöverket