Ikon för Rikstermbanken

Detaljer för en källa

titel Arbetsmiljöverkets föreskrifter om användning och kontroll av trycksatta anordningar
kortform av titel Användning och kontroll av trycksatta anordningar
överordnad titel Excerpter ur Arbetsmiljöverkets författningssamling
dokumentnummer AFS 2017:3
utgivningsår 2017
ställe Definitioner, s. 7–9
sekretariatskommentar Rikstermbankens urval av termer ur föreskrifter och författningar bygger främst på terminologisk relevans. Termen (och definitioner, anmärkningar och annan tillhörande information) som du sökt fram kan därmed vara hämtad ur en föreskrift eller författning som har ändrats eller upphävts.
antal termposter 16
 
utgivare
organisation Arbetsmiljöverket