Ikon för Rikstermbanken

Detaljer för en källa

titel En ny kamerabevakningslag. Betänkande av Utredningen om kameraövervakning – brottsbekämpning och integritetsskydd
kortform av titel En ny kamerabevakningslag
överordnad titel Excerpter ur Statens offentliga utredningar (SOU)
dokumentnummer SOU 2017:55
utgivningsår 2017
ställe 3.3.1 Definitioner och tillämpningsområde, s. 49–51
antal termposter 6
 
utgivare
organisation Justitiedepartementet