Ikon för Rikstermbanken

Detaljer för en källa

titel Jakten på den perfekta ersättningsmodellen – Vad händer med medarbetarnas handlingsutrymme? Delbetänkande av Tillitsdelegationen
kortform av titel Jakten på den perfekta ersättningsmodellen
överordnad titel Excerpter ur Statens offentliga utredningar (SOU)
dokumentnummer SOU 2017:56
utgivningsår 2017
ställe Definitioner, s. 11–15
antal termposter 21
 
utgivare
organisation Finansdepartementet