Ikon för Rikstermbanken

Detaljer för en källa

titel Kartunderlag om ras, skred och erosion
dokumentnummer SGI Vägledning 1
utgivningsår 2016
utgåvenr 2
ställe Vad är ras, skred och erosion?, s. 8
antal termposter 3
 
utgivare
organisation Statens geotekniska institut (SIG), Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, Sveriges geologiska undersökning, Lantmäteriet