Ikon för Rikstermbanken

Detaljer för en källa

titel Blandningsmekanismer och blandningsprocesser – med tillämpning på pelarstabilisering
dokumentnummer Rapport 6
utgivningsår 2017
ställe Begrepp, s. 11–13
antal termposter 41
 
utgivare
organisation Svensk Djupstabilisering (Statens geotekniska institut, SGI)
utgivare
organisation None