Ikon för Rikstermbanken

Detaljer för en källa

titel Pålgrundläggning
utgivningsår 1993
ställe Begrepp, s. 20–26
antal termposter 89
 
utgivare
organisation Statens geotekniska institut, SGI