Ikon för Rikstermbanken

Detaljer för en källa

titel Nyckeltal i statens lokalförsörjning
dokumentnummer ESV 2017:49
utgivningsår 2016
utgåvenr Dnr: 1.1-1231/2016
ställe 3 Vad är ett nyckeltal?, s. 9
antal termposter 3
 
utgivare
organisation Ekonomistyrningsverket