Ikon för Rikstermbanken

Detaljer för en källa

titel LED-belysning i museimiljö : En förstudie
kortform av titel LED-belysning i museimiljö
dokumentnummer 2013:18
utgivningsår 2012
ställe 6. Begreppsförklaringars, s. 28–30
antal termposter 14
 
utgivare
organisation Riksantikvarieämbetet (RAÄ)