Ikon för Rikstermbanken

Detaljer för en källa

titel Förslag till genomförande av den europeiska landskapskonventionen i Sverige : slutredovisning av regeringsuppdrag
kortform av titel Förslag till genomförande av den europeiska landskapskonventionen i Sverige
utgivningsår 2008
ställe Ordförklaringar, s. 59–60
sekretariatskommentar http://www.coe.int/en/web/conventions/full-list/-/conventions/rms/0900001680080621
antal termposter 7
 
utgivare
organisation Riksantikvarieämbetet (RAÄ)