Ikon för Rikstermbanken

Detaljer för en källa

titel Från borg till bunker : Befästa anläggningar från förhistorisk och historisk tid
kortform av titel Från borg till bunker
utgivningsår 1993
ställe Ordförklaringar, s. 119–124
antal termposter 71
 
utgivare
organisation Riksantikvarieämbetet (RAÄ)