Ikon för Rikstermbanken

Detaljer för en källa

titel Hägnader och stängsel i kulturlandskapet : historik och arbetsbeskrivning över äldre och modernt hägnadsarbete
kortform av titel Hägnader och stängsel i kulturlandskapet
dokumentnummer Praktisk fornvård nr 1
utgivningsår 2002
ställe 10. Ordförklaringar, s. 97–98
antal termposter 12
 
utgivare
organisation Riksantikvarieämbetet (RAÄ)