Ikon för Rikstermbanken

Detaljer för en källa

titel Fossil åkermark : Äldre tiders jordbruk – spåren i landskapet och de historiska sammanhangen
utgivningsår 1997
ställe Ordförklaringar, s. 157–161
antal termposter 55
 
utgivare
organisation Riksantikvarieämbetet (RAÄ)
författare Leif Gren