Ikon för Rikstermbanken

Detaljer för en källa

titel Plattform Kulturhistorisk värdering och urval. Grundläggande förhållningssätt för arbete med att definiera, värdera, prioritera och utveckla kulturarvet.
utgivningsår 2014
ställe Begrepp och definitioner, s. 12–13
antal termposter 10
 
utgivare
organisation Riksantikvarieämbetet (RAÄ)