Ikon för Rikstermbanken

Detaljer för en källa

titel Fria fälla: En vägledning för avvägningar vid hantering av träd i offentliga miljöer
kortform av titel Fria fälla
utgivningsår 2014
ställe Ordlista, s. 130–131 m.fl.
antal termposter 63
 
utgivare
organisation Riksantikvarieämbetet i samverkan med Naturvårdsverket, Trafikverket, Länsstyrelserna, Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation, Föreningen Sveriges stadsträdgårdsmästare, Föreningen Sveriges kyrkogårdschefer och Sveriges lantbruksuniversitet.