Ikon för Rikstermbanken

Detaljer för en källa

titel Arkivering av arkeologisk dokumentation. Bilaga till Rapportering och dokumentationsmaterial (avsnitt 8) i Vägledning för tillämpning av Kulturminneslagen.
kortform av titel Arkivering av arkeologisk dokumentation
utgivningsår 2012
ställe 6 Ordlista, s. 18–19
antal termposter 9
 
utgivare
organisation Riksantikvarieämbetet (RAÄ)