Ikon för Rikstermbanken

Detaljer för en källa

titel Riktlinjer för digitalisering av kulturarvsmaterial på Riksantikvarieämbetet
utgivningsår 2015
ställe Bilaga 2: Ordförklaringar, s. 29–31
antal termposter 5
 
utgivare
organisation Riksantikvarieämbetet (RAÄ)