Ikon för Rikstermbanken

Detaljer för en källa

titel Träd och buskar. Månghundraåriga historieberättare
överordnad titel Vårda väl
utgivningsår 2013
ställe Ordlista, s. 19
antal termposter 8
 
utgivare
organisation Riksantikvarieämbetet (RAÄ)