Ikon för Rikstermbanken

Detaljer för en källa

titel Fäbodar och fäbodskogar. Biologiskt kulturarv i nordliga skogar
kortform av titel Fäbodar och fäbodskogar
överordnad titel Vårda väl
utgivningsår 2013
bakgrund Listan omfattar ett urval specialord och begrepp som förekommer i texten. Merparten av uttrycken är hämtade från Dalarna och kan därför skilja sig från traditioner i andra bygder och landskap.
ställe Ordlista, s. 30
antal termposter 25
 
utgivare
organisation Riksantikvarieämbetet (RAÄ)