Ikon för Rikstermbanken

Detaljer för en källa

titel Parkanläggningar som biologiskt kulturarv
överordnad titel Vårda väl
utgivningsår 2014
ställe Ordlista, s. 27
antal termposter 10
 
utgivare
organisation Riksantikvarieämbetet (RAÄ)