Ikon för Rikstermbanken

Detaljer för en källa

titel Pensionssystemets årsredovisning – tydlig, t illräcklig och transparent?
dokumentnummer RIR 2017:7
utgivningsår 2017
ställe 1.7 Centrala termer och begrepp, s. 16–18
antal termposter 21
 
utgivare
organisation Riksrevisionen