Ikon för Rikstermbanken

Detaljer för en källa

titel Läs mig! Nationell kvalitetsplan för vård och omsorg om äldre personer. Del 1. Betänkande av Utredningen om nationell kvalitetsplan för äldreomsorgen
kortform av titel Läs mig! Nationell kvalitetsplan för vård och omsorg om äldre personer
överordnad titel Excerpter ur Statens offentliga utredningar (SOU)
dokumentnummer SOU 2017:21
utgivningsår 2017
ställe Ordförklaringar, s. 21–28
antal termposter 49
 
utgivare
organisation Socialdepartementet