Ikon för Rikstermbanken

Detaljer för en källa

titel Lotteriinspektionens allmänna råd för lotterier som anordnas med stöd av 16 § lotterilagen (1994:1000) registrering enligt 17 § samt tillståndsfria lotterier enligt 19 och 20 §§ lotterilagen.
utgivningsår
ställe 1. Definitioner, s. 3
antal termposter 1
 
utgivare
organisation Lotteriinspektionen