Ikon för Rikstermbanken

Detaljer för en källa

titel Skatt i retur. Betänkande av ASKA-utredningen
kortform av titel Skatt i retur
överordnad titel Excerpter ur Statens offentliga utredningar (SOU)
dokumentnummer SOU 2009:12
utgivningsår 2009
bakgrund Här beskrivs några av de begrepp på avfalls-, energi- och miljöområdet som används i ASKA-utredningen.
ställe Förkortningar och definitioner, s. 11–15
antal termposter 48
 
utgivare
organisation Finansdepartementet. ASKA-utredningen